Úklidy panelových a činžovních domů v Praze

1x nebo 2x týdně

zametání a mytí schodů, podest a chodeb ve všech patrech domu včetně přízemí, zametení prachu a vytření podlahy pod rohožkami, otírání madel zábradlí a okenních parapetů, mytí kabiny výtahu včetně čistění zrcadla a všech nerezových částí ve výtahu, odstranění nečistot v drážkách výtahových dveří, schody do suterénu, hrubý úklid kolem domu do 1 m, úklid venkovních schodů, oboustranné mytí skleněných vchodových dveří včetně rámu a odstranění letáků, odstranění dobře přístupných pavučin v domě.

1 x měsíčně

odstranění reklam, vyčištění prostoru pod kovovými rohožemi uvniř a vně vchodových dveří. Individuelně dle potřeby u jednotlivých vchodů i opakovaně v měsíci , ošetření PVC ochranným prostředkem.

2 x ročně

generální úklid v období březen a září: zametení suterénu, umytí celého zábradlí vč.výplní, mytí hydrantů, umytí veřejného osvětlení zvenčí, mytí oken včetně jejich rámů do výšky 2,5 m, důkladné vysmýčení pavučin do výšky 3,5 m.

Příklad průměrné ceny za úklid:

        1) pravidelný týdenní úklid sedmipatrového panelového domu o třech vchodech v Praze: 6800 Kč/měsíc (pravidelný úklid 4x měsíčně, včetně generálního úklidu 2x ročně

        2) pravidelný týdenní úklid pětipatrového činžovního domu v Praze 2550 Kč/měsíc (pravidelný úklid 4x měsíčně,  generální úklid 3000 Kč, 2x ročně)

Rozšíření kvality úklidových služeb:

Od října 2023 zvyšujeme kvalitu námi poskytovaných úklidových prací- smluvně se zavazujeme na
rozšíření specifikací úklidových činností u úklidů veřejných částí bytových domů.
Jedná se mimo jiné o tyto záležitosti:
-pracovníci úklidu budou pravidelně vyměňovat špinavou vodu, tzn. že nebude umyto “jedním kýblem celý barák”, ale pravidelně bude voda vyměňována dle rozsahu úklidu (například u činžovního domu každé 2 patra)
-pokud v domě není teplá voda, bude studená ohřívána voda rychlovarnou konvicí, která bude
umístěna v zázemí domu a bude majetkem úklidové firmy
-bude zameteno a umyto i pod rohožkami majitelů bytů, rohožka bude během úklidu zvednuta a
opřena nasvislo o zeď vedle dveří. Podlaha tedy nebude myta jen kolem rohožky.
-bude použito přísad do vody- vůní, tak aby nebylo poznat jen podle očí, že bylo uklizeno, ale také čichem
-úklid nebude provádeň v době, kdy bývá v domech velký provoz, tzn. kolem 8. hodiny ranní nebo mezi 16-18. odpolední, ale ideálně v dopoledních hodinách
-pracovníci úklidu jsou zodpovědni za čistotu v domě, neznamená to tedy, že to, co není vyloženě uvedeno ve smlouvě se neuklízí. Vždy je jejich zájmem uklidit vše, co je na očích, pokud je to v jejich možnostech.