Úklidy kanceláří v Praze

1 x denně nebo 1x týdně

všechny místnosti a prostory kanceláří, kuchyňky a hygienického zařízení -zametení a vytření podlah,

2 x ročně

generální úklid: mytí oken včetně jejich rámů

Příklad průměrné ceny za úklid kanceláře:

kancelář o 100 m2, úklid 1x týdně (úklid kuchyňky, vyluxování koberců, vysypání košů, utření
prachu z veškerého nábytku): 2900 Kč/měsíc

Rozšířené specifikace úklidových prací- úklid kanceláří:

Od října 2023 zvyšujeme kvalitu námi poskytovaných úklidových prací- smluvně se zavazujeme na
rozšíření specifikací úklidových činností.
Jedná se mimo jiné o tyto záležitosti:
-pracovníci úklidu jsou zodpovědni za údržbu v domě, neznamená to tedy, že to, co není vyloženě uvedeno ve smlouvě se neuklízí. Vždy je jejich zájmem uklidit vše, co je na očích, pokud je to v jejich možnostech.
-pracovníci úklidu budou pravidelně vyměňovat špinavou vodu
-bude použito přísad do vody- vůní, tak aby nebylo poznat jen podle očí, že bylo uklizeno, ale také
čichem